Yong-In Songdam College 571-1 Mapyeong-dong, Cheoin-gu Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 449-710
Tel. +82-31-330-9000 / Fax +82-31-336-9535